Biên chế ngành Tòa án nhân dân và ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2022, 2026

Mục lục bài viết
Ngày 28/9/2022, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 609/NQ-UBTVQH15 về biên chế của các Tòa án nhân dân và Nghị quyết 610/NQ-UBTVQH15 về biên chế của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2022 - 2026.


Theo Nghị quyết 609/NQ-UBTVQH15, tổng biên chế của các Tòa án nhân dân giai đoạn 2022 - 2026 là 15.237 biên chế, bao gồm 15.137 cán bộ, công chức và 100 viên chức.


Căn cứ quy định về biên chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết này và các Nghị quyết khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng Thẩm phán các cấp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định giao biên chế cho các Tòa án nhân dân.

Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm việc quản lý biên chế theo quy định.

Theo Nghị quyết 610/NQ-UBTVQH15 tổng biên chế của ngành Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn 2022-2026 là 15.860 người, bao gồm 15.616 cán bộ, công chức và 244 viên chức.


Căn cứ quy định về biên chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết này và các Nghị quyết khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng Kiểm sát viên các cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định giao biên chế cho các Viện Kiểm sát nhân dân.

Đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm việc quản lý biên chế theo quy định.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Biên chế ngành Tòa án nhân dân và ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2022, 2026

Mục lục bài viết
Ngày 28/9/2022, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 609/NQ-UBTVQH15 về biên chế của các Tòa án nhân dân và Nghị quyết 610/NQ-UBTVQH15 về biên chế của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2022 - 2026.


Theo Nghị quyết 609/NQ-UBTVQH15, tổng biên chế của các Tòa án nhân dân giai đoạn 2022 - 2026 là 15.237 biên chế, bao gồm 15.137 cán bộ, công chức và 100 viên chức.


Căn cứ quy định về biên chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết này và các Nghị quyết khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng Thẩm phán các cấp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định giao biên chế cho các Tòa án nhân dân.

Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm việc quản lý biên chế theo quy định.

Theo Nghị quyết 610/NQ-UBTVQH15 tổng biên chế của ngành Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn 2022-2026 là 15.860 người, bao gồm 15.616 cán bộ, công chức và 244 viên chức.


Căn cứ quy định về biên chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết này và các Nghị quyết khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng Kiểm sát viên các cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định giao biên chế cho các Viện Kiểm sát nhân dân.

Đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm việc quản lý biên chế theo quy định.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.