Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thí điểm giải quyết TTHC liên thông về hưởng, chi trả trợ cấp mai táng

Mục lục bài viết
Ngày 21/11/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Quyết định 3504/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng theo thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai tử – Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và giải quyết hưởng, chi trả trợ cấp tuất một lần, trợ cấp tuất hằng tháng sau khi hưởng trợ cấp mai táng theo thủ tục liên thông tại BHXH Thành phố Hà Nội và BHXH tỉnh Hà Nam.

Đối với quy trình giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng, cán bộ bộ phận Một cửa truy nhập phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ, nhận trích lục khai tử điện tử và Mẫu số 02 do Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển đến qua phần mềm dịch vụ công liên thông;  kiểm tra các thông tin kê khai trên Mẫu số 02 với cơ sở dữ liệu đóng, hưởng BHXH và trả kết quả đối với hồ sơ giao dịch điện tử. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, chuyển đến Tổ Thực hiện chính sách BHXH/Phòng Chế độ BHXH.Tổ Thực hiện chính sách BHXH/Phòng Chế độ BHXH tiếp nhận hồ sơ; thực hiện kiểm tra, đối chiếu; truy cập Hệ thống quản lý chính sách để báo giảm đối tượng hưởng chế độ BHXH hàng tháng; xét duyệt và trình lãnh đạo phê duyệt Quyết định hưởng trợ cấp mai táng; chuyển về bộ phận Một cửa  sau khi được phê duyệt. Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả là Quyết định hưởng trợ cấp mai táng và tiền trợ cấp mai táng cho người nhận trợ cấp mai táng. Thời hạn giải quyết không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ thông tin, dữ liệu, hồ sơ hợp lệ.

Quyết định 3504/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 21/11/2022 đến ngày 20/12/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thí điểm giải quyết TTHC liên thông về hưởng, chi trả trợ cấp mai táng

Mục lục bài viết
Ngày 21/11/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Quyết định 3504/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng theo thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai tử – Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và giải quyết hưởng, chi trả trợ cấp tuất một lần, trợ cấp tuất hằng tháng sau khi hưởng trợ cấp mai táng theo thủ tục liên thông tại BHXH Thành phố Hà Nội và BHXH tỉnh Hà Nam.

Đối với quy trình giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng, cán bộ bộ phận Một cửa truy nhập phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ, nhận trích lục khai tử điện tử và Mẫu số 02 do Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển đến qua phần mềm dịch vụ công liên thông;  kiểm tra các thông tin kê khai trên Mẫu số 02 với cơ sở dữ liệu đóng, hưởng BHXH và trả kết quả đối với hồ sơ giao dịch điện tử. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, chuyển đến Tổ Thực hiện chính sách BHXH/Phòng Chế độ BHXH.Tổ Thực hiện chính sách BHXH/Phòng Chế độ BHXH tiếp nhận hồ sơ; thực hiện kiểm tra, đối chiếu; truy cập Hệ thống quản lý chính sách để báo giảm đối tượng hưởng chế độ BHXH hàng tháng; xét duyệt và trình lãnh đạo phê duyệt Quyết định hưởng trợ cấp mai táng; chuyển về bộ phận Một cửa  sau khi được phê duyệt. Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả là Quyết định hưởng trợ cấp mai táng và tiền trợ cấp mai táng cho người nhận trợ cấp mai táng. Thời hạn giải quyết không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ thông tin, dữ liệu, hồ sơ hợp lệ.

Quyết định 3504/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 21/11/2022 đến ngày 20/12/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.