Tất cả Cơ sở dữ liệu

Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 25/04/2023

Ngày 24 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 10/2023/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó:

- Tổng cục Khí tượng Thủy văn là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổng cục có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, có tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

- Có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức: Tổng cục Khí tượng Thủy văn vẫn giữ nguyên 7 tổ chức giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chỉ còn 13 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Tổng cục thay vì 16 đơn vị như quy định cũ.

Quyết định 10/2023/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 2023.

Đề xuất sáp nhập nhiều đơn vị thuộc Tổng cục Khí tượng thủy văn | Báo Dân  trí

 

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro