Ban hành Quy trình giám định bảo hiểm y tế

Mục lục bài viết
Ngày 12/12/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 3618/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy trình giám định bảo hiểm y tế.

Theo đó, hồ sơ tài liệu thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lần đầu bao gồm: công văn đề nghị ký hợp đồng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; bản sao giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; danh mục thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt;…

Các BHXH tỉnh hoàn thành việc thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Quyết định cũng đưa ra nội dung giám định điều kiện thanh toán vật tư y tế như sau: xác định vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT; vật tư y tế có quy định tỷ lệ thanh toán, điều kiện thanh toán; vật tư y tế hoặc gói vật tư có quy định mức thanh toán tối đa.

Quyết định 3618/QĐ-BHXH có hiệu lực kể từng ngày 01/01/2023.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Ban hành Quy trình giám định bảo hiểm y tế

Mục lục bài viết
Ngày 12/12/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 3618/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy trình giám định bảo hiểm y tế.

Theo đó, hồ sơ tài liệu thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lần đầu bao gồm: công văn đề nghị ký hợp đồng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; bản sao giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; danh mục thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt;…

Các BHXH tỉnh hoàn thành việc thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Quyết định cũng đưa ra nội dung giám định điều kiện thanh toán vật tư y tế như sau: xác định vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT; vật tư y tế có quy định tỷ lệ thanh toán, điều kiện thanh toán; vật tư y tế hoặc gói vật tư có quy định mức thanh toán tối đa.

Quyết định 3618/QĐ-BHXH có hiệu lực kể từng ngày 01/01/2023.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.