Tất cả Cơ sở dữ liệu

Ban hành Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc

svgImgTác giả: Ngoc Mai Nguyen
svgImgNgày đăng: 11/09/2023

Ngày 07 tháng 9 năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 2608/QĐ-BVHTTDL ban hành Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc. Theo đó:

1. Nguyên tắc xét tặng Giải thưởng

- Thực hiện trên cơ sở tự nguyện.

- Đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng, công khai...

2. Thời gian xét tặng và trao tặng Giải thưởng: Giải thưởng được xét tặng định kỳ hằng năm.

3. Đối tượng xét tặng Giải thưởng: tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng tại Việt Nam.

4. Hồ sơ xét tặng Giải thưởng

- Tờ trình đề nghị xét tặng Giải thưởng của cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

- Biên bản họp đề nghị xét tặng Giải thưởng của cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

- Báo cáo thành tích đạt được trong năm xét tặng và hoạt động phát triển văn hóa đọc của tổ chức, cá nhân trong tối thiểu 03 năm liền kề trước năm xét tặng có xác nhận của cơ quan trực tiếp quản lý đối với tổ chức, cá nhân công tác thuộc khối công lập hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở hoặc sinh sống đối với tổ chức, cá nhân thuộc khối ngoài công lập;

- Hồ sơ thuyết minh về những đóng góp của tổ chức, cá nhân đối với phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng thông qua hình ảnh, phim, phóng sự hoặc các phương tiện truyền thông khác;

- Các giấy tờ khác chứng minh đủ điều kiện tham gia xét tặng Giải thưởng theo quy định.

Quyết định 2608/QĐ-BVHTTDL có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2608/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc./.

25 giải thưởng tôn vinh tập thể, cá nhân phát triển văn hóa đọc năm 2022 |  baotintuc.vn

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro