Đảm đảm vững chắc nguồn cung năng lượng trong mọi tình huống

Mục lục bài viết
Ngày 09/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 85/NQ-CP về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022.

Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, xuất hiện biến chủng mới; áp lực lạm phát tăng, nhất là do giá xăng dầu và nhiều nguyên, vật liệu đầu vào tăng cao; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể còn nhiều; nợ xấu có xu hướng tăng…; Chính phủ đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022 như sau:

Thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, an toàn, thận trọng, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, bảo đảm hiệu quả; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ giá cả, thị trường, tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu. Bảo đảm vững chắc nguồn cung năng lượng, an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống; chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội…

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Đảm đảm vững chắc nguồn cung năng lượng trong mọi tình huống

Mục lục bài viết
Ngày 09/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 85/NQ-CP về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022.

Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, xuất hiện biến chủng mới; áp lực lạm phát tăng, nhất là do giá xăng dầu và nhiều nguyên, vật liệu đầu vào tăng cao; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể còn nhiều; nợ xấu có xu hướng tăng…; Chính phủ đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022 như sau:

Thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, an toàn, thận trọng, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, bảo đảm hiệu quả; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ giá cả, thị trường, tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu. Bảo đảm vững chắc nguồn cung năng lượng, an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống; chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội…

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.