Áp dụng quy định mới về cơ cấu viên chức chức danh nghề nghiệp tại cơ sở pháp y kể từ ngày 05/04/2023

Áp dụng quy định mới về cơ cấu viên chức chức danh nghề nghiệp tại cơ sở pháp y kể từ ngày 05/04/2023
Mục lục bài viết

Ngày 17 tháng 02 năm 2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư 03/2023/TT-BYT Hướng dẫn vị trí việc làm, định mức, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại cơ sở pháp y được quy định như sau:

1. Nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế và liên quan

- Bác sĩ: 30 - 35%

- Dược: 5 - 10%

- Kỹ thuật y, điều dưỡng: 20 -30%

- Nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên môn liên quan khác: 10 - 15%

2. Nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung: 20 - 25%

3. Nhóm hỗ trợ phục vụ (gồm cả Hợp đồng lao động): 5 - 10%

 Thông tư 03/2023/TT-BYT  có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/04/2023.

 

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )