8 vị trí công tác về Đầu tư ở địa phương phải định kỳ chuyển đổi

Mục lục bài viết
Ngày 08/08/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương.

Các vị trí công tác thuộc lĩnh vực Đầu tư phải thực hiện định kỳ chuyển đổi bao gồm:

 • Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài;

 • Thẩm định dự án;

 • Đấu thầu và quản lý đấu thầu;

 • Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn;

 • Quản lý quy hoạch;

 • Quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất - khu kinh tế;

 • Quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh;

 • Quản ký vốn ODA, vốn vay ưu đãi.
Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc nêu trên là từ đủ 3 năm đến 5 năm.

Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 30/09/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

8 vị trí công tác về Đầu tư ở địa phương phải định kỳ chuyển đổi

Mục lục bài viết
Ngày 08/08/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương.

Các vị trí công tác thuộc lĩnh vực Đầu tư phải thực hiện định kỳ chuyển đổi bao gồm:

 • Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài;

 • Thẩm định dự án;

 • Đấu thầu và quản lý đấu thầu;

 • Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn;

 • Quản lý quy hoạch;

 • Quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất - khu kinh tế;

 • Quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh;

 • Quản ký vốn ODA, vốn vay ưu đãi.
Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc nêu trên là từ đủ 3 năm đến 5 năm.

Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 30/09/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.