Tất cả Cơ sở dữ liệu

Tin văn bản pháp luật mới nhất

Tăng cường quản lý Nhà nước trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe
Ngày 30 tháng 5 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Công văn 5572/BGTVT-TTr năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải về việc tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước; phòng, chống tiêu cực nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.
Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
Ngày 29 tháng 5 năm 2023, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định 08/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc
Ngày 27 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023
Ngày 29 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023.
Danh sách miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
Ngày 25 tháng 5 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 2487/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030
Ngày 26 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định 583/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030.
Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn thuộc Bộ Giao thông Vận tải
Ngày 25 tháng 5 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 636/QĐ-BGTVT năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn thuộc Bộ Giao thông Vận tải.
Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030
Ngày 24 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 568/QĐ-TTg năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030.
Danh mục vị trí công tác ngành nông nghiệp phải định kỳ chuyển đổi
Ngày 25 tháng 6 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư 01/2023/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương.
Danh mục các thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ
Ngày 24 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 14/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.
Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2023
Ngày 24 tháng 5 năm 2023, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1308/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức “Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2023".
Thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề cho cán bộ y tế
Ngày 23 tháng 5 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 3102/BYT-TCCB năm 2023 của Bộ Y tế về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề tại Nghị định 05/2023/NĐ-CP.
Giảm lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam
Ngày 23 tháng 5 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định 951/QĐ-NHNN năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tối đa với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014.
Từ hôm nay, mức lãi suất tái cấp vốn giảm còn 5,0%/năm
Ngày 23 tháng 5 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định 950/QĐ-NHNN năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ...
Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh sốt xuất huyết Marburg
Ngày 16 tháng 5 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2201/QĐ-BYT năm 2023 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh sốt xuất huyết Marburg.