Tất cả Cơ sở dữ liệu

Văn bản nổi bật của tuần 23 năm 2023

svgImgTác giả: Ngoc Mai Nguyen
svgImgNgày đăng: 09/06/2023

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 643/QĐ-TTg, Quyết định 641/QĐ-TTg, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2023/TT-BTC, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2202/QĐ-BNN-VP,... Dưới đây là cập nhật Văn bản nổi bật của tuần 23 (từ ngày 05/6/2023 - 11/6/2023).

Phê duyệt đề án nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về thủy sản

Ngày 05 tháng 6 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 643/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về thủy sản. 

Theo đó, mục tiêu chung của Đề án nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về thủy sản đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ngành thủy sản trong bối cảnh hội nhập quốc tế, góp phần đạt được các mục tiêu của Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Quyết định 643/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Thay thế, sửa đổi định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực thủy sản không

Đơn giản hóa điều kiện hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy

Ngày 05 tháng 6 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 641/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an.

Theo đó, điều kiện hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy được Bộ Công an đơn giản hóa theo phương án sau:

- Bãi bỏ quy định “có địa điểm hoạt động” đối với cơ sở kinh doanh về sản xuất, lắp ráp phương tiện phòng cháy chữa cháy.

- Lý do: Cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm cung cấp thông tin về địa điểm hoạt động, tự đảm bảo điều kiện cho hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của cơ sở mình; cơ quan Công an tiến hành hậu kiểm theo quy định.

Quyết định 641/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các đơn vị

Ngày 06 tháng 6 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 2202/QĐ-BNN-VP về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 67 TTHC nội bộ giữa các đơn vị thuộc Bộ NNPTNT.

Quyết định 2202/QĐ-BNN-VP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Quyết định 3524/QĐ-BNN-TT: Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban

Từ ngày 01/8/2023, lệ phí thi sát hạch lái xe sẽ chính thức được điều chỉnh tăng

Ngày 07 tháng 6 năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 37/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Theo đó, từ ngày 01/8/2023, lệ phí thi sát hạch lái xe sẽ chính thức được điều chỉnh tăng. 

Nội Dung Thi Bằng Lái Xe B2 Của Bộ GTVT MỚI NHẤT Năm 2023

 

Thông tư 37/2023/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2023./.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện

Ngày 08 tháng 6 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.

Yêu cầu người dân bật điều hoà trên 26 độ để tiết kiệm điện

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về Kinh doanh dịch vụ Kiểm định xe cơ giới

Ngày 08 tháng 6 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 30/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Nghị định 30/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký./.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới đầy đủ nhất

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat