Văn bản nổi bật của tuần 16 năm 2023

Chính phủ ban hành Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo; Công văn 2213/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác thu dung, điều trị ca bệnh COVID-19; Thông tư 09/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số; Thông tư 04/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về linh kiện, thiết bị của phương tiện giao thông đường sắt. 

Chính phủ ban hành Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Công văn 2213/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác thu dung, điều trị ca bệnh COVID-19; Thông tư 04/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về linh kiện, thiết bị của phương tiện giao thông đường sắt... Dưới đây là cập nhật Văn bản nổi bật của tuần 16 (từ ngày 17/4 - 23/4/2023).

Tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo

Ngày 05 tháng 4 năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo.

Theo Thông tư này, phim được phân loại theo các mức sau:

- Loại P: Phim được phép phổ biến đến người xem ở mọi độ tuổi;

- Loại K: Phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ;

- Loại T13 (13+): Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên;

- Loại T16 (16+): Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên;

- Loại T18 (18+): Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Loại C: Phim không được phép phổ biến.

Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 20 tháng 5 năm 2023./.

Tiêu chí phân loại phim 18+ (T18) từ ngày 20/5/2023

Chính phủ ban hành Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Ngày 17 tháng 4 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Nghị định 13/2023/NĐ-CP nêu rõ các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân được áp dụng ngay từ khi bắt đầu và trong suốt quá trình xử lý dữ liệu cá nhân. Trong đó có một số điểm đáng chú ý sau:

Chủ thể dữ liệu có 11 quyền: Quyền được biết; Quyền đồng ý; Quyền truy cập; Quyền rút lại sự đồng ý; Quyền xóa dữ liệu; Quyền hạn chế xử lý dữ liệu; Quyền cung cấp dữ liệu; Quyền phản đối xử lý dữ liệu; Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; Quyền tự bảo vệ.

05 Biện pháp bảo về dữ liệu cá nhân: Biện pháp quản lý; Biện pháp kỹ thuật; Biện pháp do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện; Biện pháp điều tra, tố tụng; Các biện pháp khác.

Nghị định 13/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023./.

Chính phủ ban hành Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Tăng cường công tác thu dung, điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày 17 tháng 4 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 2213/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác thu dung, điều trị ca bệnh COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, số ca mắc trong những ngày qua có xu hướng tăng, Bộ Y tế yêu cầu:

- Rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 của tỉnh, của đơn vị theo nguyên tắc 4 tại chỗ;

- Tại các cơ sở điều trị tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện;

- Đối với các ca bệnh nặng, ca bệnh nghi ngờ COVID-19 nằm tại các Bệnh viện, khi kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính nhưng vẫn nghi ngờ COVID-19 khuyến cáo thực hiện xét nghiệm PCR để chẩn đoán mắc COVID-19...

Nghiêm túc báo cáo số liệu hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế theo địa chỉ cdc.kcb.vn.

Công văn 2213/BYT-KCB có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Ban hành 03 Quy chuẩn về linh kiện, thiết bị phương tiện giao thông đường sắt

Ngày 17 tháng 4 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 04/2023/TT-BGTVT ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về linh kiện, thiết bị của phương tiện giao thông đường sắt.

Theo đó, 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về linh kiện phương tiện giao thông đường sắt bao gồm: 

  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ trục bánh xe của đầu máy, toa xe (QCVN 110:2023/BGTVT);

  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ móc nối, đỡ đấm của đầu máy, toa xe (QCVN 111:2023/BGTVT);

  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về van hãm sử dụng trên đầu máy, toa xe (QCVN 112:2023/BGTVT).

Thông tư 04/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2023./.

Định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030,  tầm nhìn đến năm 2045 | VTV.VN

Đối tượng Tuyển sinh vào học chương trình bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số

Ngày 18 tháng 4 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-BGDĐT quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số.

Theo đó, Tuyển sinh vào học chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số các nhóm đối tượng:

- Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

- Nói được tiếng dân tộc thiểu số của chương trình đào tạo;

- Ưu tiên tuyển sinh đối với người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm thường trú ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tuyển sinh vào học chương trình bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số các nhóm đối tượng sau:

- Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số;

- Cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng công an, quân đội đang công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thông tư 09/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 03 tháng 6 năm 2023./.

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung Thành phố Điện Biên Phủ

Ngày 18 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 408/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2045.

Theo phê duyệt, phạm vi, quy mô lập quy hoạch gồm: toàn bộ địa giới hành chính thành phố Điện Biên Phủ với tổng diện tích tự nhiên 30.657,79 ha với 12 đơn vị hành chính - bao gồm 07 phường và 05 xã.

Thành phố Điện Biên Phủ có tính chất là đô thị loại II, thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Điện Biên. Là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giữ vai trò trọng yếu về quốc phòng - an ninh của vùng Tây Bắc, đầu mối giao lưu về kinh tế đối ngoại và văn hóa, du lịch với các tỉnh Bắc Lào, Nam Trung Quốc, Thái Lan và Myanma.

Quyết định 408/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030 | Chính  sách | Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

5 / 5 ( 1 bình chọn )