Đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030

Mục lục bài viết

Ngày 26/08/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 108/NQ-CP về việc về việc thực hiện Nghị quyết 61/2022/QH15 về đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030.


Tại Nghị quyết, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện xây dựng kế hoạch, tiến độ lập các quy hoạch của thời kỳ 2021 - 2030; bên cạnh đó là xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019; tổng hợp, xây dựng báo cáo hàng năm về tình hình triển khai công tác quy hoạch và kết quả sau khi thực hiện Nghị quyết 61/2022/QH15…Ngoài những việc trên, Bộ cũng được yêu cầu làm chủ trì đánh giá toàn diện các tác động của việc bãi bỏ những quy hoạch về việc đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ được quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch; tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật Quy hoạch và những nội dung có liên quan đến việc quy hoạch trong các luật, văn bản quy phạm pháp luật nhằm để trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung…

Đồng thời, Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Tài chính nhanh chóng, khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn về việc sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước nhằm mục đích để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch...

Nghị quyết 108/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 26/08/2022.

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030

Mục lục bài viết

Ngày 26/08/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 108/NQ-CP về việc về việc thực hiện Nghị quyết 61/2022/QH15 về đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030.


Tại Nghị quyết, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện xây dựng kế hoạch, tiến độ lập các quy hoạch của thời kỳ 2021 - 2030; bên cạnh đó là xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019; tổng hợp, xây dựng báo cáo hàng năm về tình hình triển khai công tác quy hoạch và kết quả sau khi thực hiện Nghị quyết 61/2022/QH15…Ngoài những việc trên, Bộ cũng được yêu cầu làm chủ trì đánh giá toàn diện các tác động của việc bãi bỏ những quy hoạch về việc đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ được quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch; tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật Quy hoạch và những nội dung có liên quan đến việc quy hoạch trong các luật, văn bản quy phạm pháp luật nhằm để trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung…

Đồng thời, Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Tài chính nhanh chóng, khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn về việc sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước nhằm mục đích để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch...

Nghị quyết 108/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 26/08/2022.

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.