Tất cả Cơ sở dữ liệu

Văn bản nổi bật của tuần 28 năm 2023

svgImgTác giả: Ngoc Mai Nguyen
svgImgNgày đăng: 14/07/2023

Tuần qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết 98/NQ-CP; Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2001/QĐ-BGDĐTBộ Tài chính ban hành Thông tư 47/2023/TT-BTC, Thông tư 46/2023/TT-BTC; Thông tư 48/2023/TT-BTC; Bộ Y tế ban hành Quyết định 2869/QĐ-BYT ... Dưới đây là cập nhật Văn bản nổi bật của tuần 27 (từ ngày 10/7/2023 - 16/7/2023).

Chính phủ bố trí ngân sách cho Chương trình tiêm chủng mở rộng

Ngày 10 tháng 7 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 98/NQ-CP về bố trí ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Y tế để mua vắc xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Theo đó, ngân sách trung ương tiếp tục được bố trí cho Bộ Y tế để mua vắc xin tiểm chủng mở rộng cho các địa phương trên toàn quốc.

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế, rà soát, báo cáo nhu cầu vắc xin tiêm chủng mở rộng năm 2023 gửi Bộ Y tế trước ngày 12/7/2023.

-  Bộ Tài chính, trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ, nhu cầu kinh phí mua vắc xin bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Y tế.

Nghị quyết 98/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tiêm chủng mở rộng | Trạm Y tế Xã Tân Hiệp

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 2001/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Đối tượng bồi dưỡng được quy định gồm:

- Viên chức giảng dạy chương trình giáo dục tiểu học trong các trường tiểu học chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định.

- Các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Quyết định 2001/QĐ-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Thiếu gần 107.000 giáo viên, giá sách giáo khoa mới cao

Bộ Tài chính bãi bỏ 02 Thông tư số 98/2017/TT-BTC và Thông tư liên tịch 213/2013/TTLT/BTC-BLĐTBXH

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 47/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 213/2013/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Thông tư 46/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 98/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Thông tư 47/2023/TT-BTC và Thông tư 46/2023/TT-BTC này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2023./.

Tiền Giang huy động các nguồn lực xã hội bảo vệ trẻ em

Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 822/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

Theo đó:

Nội dung quy hoạch gồm: Quy hoạch phân khu chức năng; Quy hoạch không gian, kiến trúc cảnh quan; Định hướng phát triển du lịch; Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật; Nhóm dự án thành phần và phân kỳ đầu tư; Giải pháp, cơ chế thực hiện quy hoạch.

Quyết định 822/QĐ-TTg này có hiệu lực từ ngày ký./.

Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh  quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn | Văn hóa | Báo ảnh Dân tộc và

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công

Ngày 12 tháng 7 năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 48/2023/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công. Theo đó:

Tài sản công cập nhật thông tin vào Phần mềm Quản lý tài sản công gồm: 

- Tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; Tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước; Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

- Việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm theo quy định tại Thông tư này không áp dụng đối với tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

Thông tư 48/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 27 tháng 8 năm 2023./.

Bộ Tài chính dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm quản lý tài sản công

Ban hành “Hướng dẫn triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời”

Ngày 13 tháng 7 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2869/QĐ-BYT ban hành “Hướng dẫn triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời”. Theo đó:

Quyết định 2869/QĐ-BYT hướng dẫn triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời được triển khai trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Quyết định 2869/QĐ-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời

Bộ Nội vụ công bố thủ tục hành chính nội bộ

Ngày 13 tháng 7 năm 2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 507/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. 

Theo đó:

Công bố 14 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính.

Quyết định 507/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày ký./.

8 nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm của Bộ Nội vụ

Chương trình hành động quốc gia thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 2023-2027

Ngày 14 tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 843/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 2023-2027.

Quyết định 843/QĐ-TTg này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ktxh-53-.jpg

-

Trợ lý ảo AI
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro