Tất cả Cơ sở dữ liệu

Văn bản nổi bật của tuần 27 năm 2023

svgImgTác giả: Ngoc Mai Nguyen
svgImgNgày đăng: 07/07/2023

Tuần qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 44/2023/NĐ-CP , Nghị định 43/2023/NĐ-CP, Nghị quyết 93/NQ-CP; Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 13/2023/TT-BGTVT; Bộ Y tế ban hành Thông tư 14/2023/TT-BYT; Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 694/QĐ-BXD... Dưới đây là cập nhật Văn bản nổi bật của tuần 27 (từ ngày 03/7/2023 - 09/7/2023).

Từ ngày 1/7/2023, giảm thuế giá trị gia tăng 2%

Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội.

Theo đó có một số nội dung nổi bật:

1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ theo quy định

2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

3. Trình tự, thủ tục thực hiện

Nghị định 44/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023./.

Bảng thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày 1/7/2023

Điều kiện để được xét nâng ngạch Thanh tra viên

Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.

Theo đó, để được xét nâng ngạch Thanh tra viên, Thanh tra viên cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận. Bên cạnh đó cũng đảm bảo yêu cầu về thành tích xuất sắc bao gồm các danh hiệu thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức.

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm.

Nghị định 43/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2023./.

Thanh tra viên ngành Nội vụ là công chức

 

Phương pháp xác định giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế

 Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 14/2023/TT-BYT quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Theo đó, khi áp dụng phương pháp xác định giá gói thầu, phương pháp được sử dụng đầu tiên là phương pháp thu thập báo giá của các nhà cung cấp.

Trường hợp Chủ đầu tư sử dụng từ 02 phương pháp xác định giá gói thầu trở lên thì có thể được lựa chọn giá cao nhất, phù hợp với khả năng tài chính và yêu cầu về chuyên môn.

Thông tư 14/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023./.

Khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế

Vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Ngày 01 tháng 7 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 46/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Theo đó, vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ được quy định như sau:

- Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe: 750 tỷ đồng;

- Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí: 1.000 tỷ đồng Việt Nam;

- Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí: 1.300 tỷ đồng Việt Nam.

Nghị định 46/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Vốn điều lệ | Khái niệm và quy định mới về vốn điều lệ công ty

Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng

Ngày 03 tháng 7 năm 2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 694/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. 

Theo đó, Bộ Xây dựng công bố 02 TTHC mới ban hành, 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung và 04 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng.

Quyết định 694/QĐ-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2023./.

Giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng

Lên kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 03 tháng 7 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định 1927/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Quyết định 1927/QĐ-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về lương và phụ cấp lương cho giáo viên -  Binh Phuoc, Tin tuc Binh Phuoc, Tin mới tỉnh Bình Phước

Ban hành Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính”

Ngày 04 tháng 7 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2767/QĐ-BYT năm 2023 của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính”.

Theo đó, Hướng dẫn ban hành gồm 5 chương với các nội dung:

- Hướng dẫn chẩn đoán và đánh giá bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính;

- Quản lý và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn ổn định;

- Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính;

- Bệnh đồng mác với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính;

- Phục hồi chức năng hô hấp và chăm sóc giảm nhẹ bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH (COPD) | Trung tâm  Y tế Quận 3

Quyết định 2767/QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030

Ngày 05 tháng 7 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 93/NQ-CP về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030. Theo đó:

1. Mục tiêu nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2023-2030, Chuyển hóa các lợi ích của hội nhập kinh tế quốc tế đã đạt được thành kết quả cụ thể

2. Giải pháp trọng tâm thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030

Nâng cao hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền  vững

Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2023./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro