Tất cả Cơ sở dữ liệu

Văn bản nổi bật của tuần 22 năm 2023

svgImgTác giả: Ngoc Mai Nguyen
svgImgNgày đăng: 02/06/2023

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg, Chỉ thị 17/CT-TTg, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định 08/2023/QĐ-KTNN; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 16/2023/QĐ-TTg,... Dưới đây là cập nhật Văn bản nổi bật của tuần 22 (từ ngày 28/5/2023 - 03/6/2023).

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Ngày 27 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Những năm gần đây, tình hình tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc đang diễn biến phức tạp với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng. Tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Để tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện các Nhiệm vụ trọng tâm.

Tội đánh bạc trên 100 triệu bị xử lý như thế nào?

Chỉ thị 16/CT-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Ngày 29 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023.

Nhằm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, khách quan, trung thực, khắc phục các hạn chế còn tồn đọng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT có nên chuyển về cho các địa phương tổ chức?

Chỉ thị 17/CT-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Ngày 29 tháng 5 năm 2023, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định 08/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, quy trình kiểm toán được quy định gồm các bước sau:

- Bước 1: chuẩn bị kiểm toán.

- Bước 2: thực hiện kiểm toán.

- Bước 3: Lập và gửi báo cáo kiểm toán;

Quy trình kiểm toán nhà nước như thế nào?

- Bước 4: Theo Dõi, Kiểm Tra Việc Thực Hiện Kết Luận, Kiến Nghị Kiểm Toán

Quyết định 08/2023/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 13/7/2023./.

Tăng cường quản lý Nhà nước trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Ngày 30 tháng 5 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Công văn 5572/BGTVT-TTr năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải về việc tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước; phòng, chống tiêu cực nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Để tiếp tục tăng cường công tác Quản lý nhà nước, kịp thời khắc phục các tồn tại, thiếu sót, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, các Sở GTVT thực hiện một số nội dung quan trọng.

Chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái  xe

Công văn 5572/BGTVT-TTr có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ

Ngày 30 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 18/CT-TTg năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Quản lý nhà nước đối với hoạt động TMĐT, hoạt động Kinh doanh trên nền tảng số, chia sẻ Dữ liệu giữa các bộ, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an thực hiện một số nội dung nổi bật.

Thông tin công dân trên các cơ sở dữ liệu được chia sẻ thế nào?

Chỉ thị 18/CT-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Ngày 31 tháng 5 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là các hoạt động:

- Khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, khí than;

- Khoáng sản kim loại;

- Khoáng sản không kim loại.

Thế nào là hoạt động khai thác khoáng sản?

Mức thu phí bảo vệ Môi trường đối với hoạt động Khai thác tận thu Khoáng sản theo Quy định của pháp Luật khoáng sản bằng 60% mức thu phí của loại Khoáng sản tương ứng Quy định tại Biểu khung mức thu phí ban hành kèm theo Nghị định 27/2023/NĐ-CP.

Nghị định 27/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2023./.

Điều kiện vay và mức vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Ngày 01 tháng 6 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 16/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc.

Ngân hàng hứa giảm lãi suất, người vay sốt ruột chờ

Quyết định 16/2023/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành Nông nghiệp

Ngày 02 tháng 6 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Các Đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông ...

Thông tư 02/2023/TT-BNNPTNT có hiệu lực kể từ ngày 20/07/2023./.

Trợ lý ảo AI
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro