Tất cả Cơ sở dữ liệu

Văn bản nổi bật của tuần 20 năm 2023

svgImgTác giả: Ngoc Mai Nguyen
svgImgNgày đăng: 19/05/2023

Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP; Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 515/QĐ-TTg; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 500/QĐ-TTg; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1242/QÐ-BVHTTDL; Chính phủ đã ban hành Quyết định 12/2023/QĐ-TTg ; Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 356/QĐ-BNV;... Dưới đây là cập nhật Văn bản nổi bật của tuần 20 (từ ngày 14/5/2023 - 20/5/2023).

Các nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2023

Ngày 14 tháng 5 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 mức lương cơ sở sẽ chính thức được tăng lên 1.800.000 đồng/tháng đối với các nhóm đối tượng.

Hướng dẫn tạo nguồn để cải cách tiền lương vào năm 2023

Nghị định 24/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023./.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, chương trình được thực hiện trên phạm vi cả nước. Trong đó tập trung vào các hoạt động cụ thể như: di sản văn hóa; văn hóa cơ sở; nghệ thuật biểu diễn văn hóa dân tộc; văn hóa đối ngoại; công nghiệp văn hóa...

Khai mạc Lễ hội truyền thống Bạch Đằng 2023

Quyết định 515/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 12/2023/QĐ-TTg về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao.

Quyết định 12/2023/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023./.

Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ - Quyết định 12/2023/QĐ-TTg

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 15 tháng 05 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 500/QĐ-TTg năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự thảo quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia 2021-2030, tầm nhìn 2050

 Quyết định 500/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1242/QÐ-BVHTTDL năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình.

Với mục đích thúc đầy các quyền trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình và năng cao thực nhận thức của các thành viên về vấn đề bình đẳng giới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình. 

Việt Nam nằm trong ba nước đứng đầu khu vực Nam Á và Đông Nam Á về vị thế  của trẻ em gái - Trang thông tin điện tử Sở Lao động

Quyết định 1242/QÐ-BVHTTDL có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hồ sơ đề nghị Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Quyết định 12/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao.

Đánh giá môi trường kinh doanh của doanh nghiệp | CRIF D&B Việt Nam

Quyết định 12/2023/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Bộ Nội vụ ban hành Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu CSDLQG về CB, CC, VC

Ngày 17 tháng 05 năm 2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 356/QĐ-BNV năm 2023 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước.

100% các Bộ có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ

Quyết định 356/QĐ-BNV có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2023./.

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro