Tất cả Cơ sở dữ liệu

Văn bản nổi bật của tuần 17 năm 2023

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 28/04/2023

Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2023/NĐ-CP; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 10/2023/QĐ-TTgQuyết định số 448/QĐ-TTg năm 2023; Thông tư 02/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thông tư 03/2023/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 426/QĐ-BXD;... Dưới đây là cập nhật Văn bản nổi bật của tuần 17 (từ ngày 24/4 - 30/4/2023).

Khách hàng gặp khó khăn được cơ cấu thời hạn trả nợ

Ngày 23 tháng 4 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

NHNN chính thức cho phép ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ

Thông tư 02/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 24 tháng 4 năm 2023./.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp

Ngày 23 tháng 4 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 03/2023/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 11 Điều 4 Thông tư 16/2021/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp.