Tất cả Cơ sở dữ liệu

Tin văn bản pháp luật mới nhất

Văn bản nổi bật của tuần 28 năm 2023

Văn bản nổi bật của tuần 28 năm 2023

Tuần qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 98/NQ-CP; Bộ Tài chính đã ban hành 03 Thông tư... Dưới đây là cập nhật Văn bản nổi bật của tuần 27 (từ ngày 10/7/2023 - 16/7/2023).
Văn bản nổi bật của tuần 27 năm 2023

Văn bản nổi bật của tuần 27 năm 2023

Tuần qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 44/2023/NĐ-CP,... Dưới đây là cập nhật Văn bản nổi bật của tuần 27 (từ ngày 03/7/2023 - 09/7/2023).
Văn bản nổi bật của tuần 26 năm 2023

Văn bản nổi bật của tuần 26 năm 2023

Tuần qua, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2023/NĐ-CP, .. Dưới đây là cập nhật Văn bản nổi bật của tuần 26 (từ ngày 26/6/2023 - 02/7/2023).
Văn bản nổi bật của tuần 25 năm 2023

Văn bản nổi bật của tuần 25 năm 2023

Chủ tịch nước ban hành Quyết định 715/QĐ-CTN,... Dưới đây là cập nhật Văn bản nổi bật của tuần 25 (từ ngày 19/6/2023 - 25/6/2023).
Văn bản nổi bật của tuần 24 năm 2023

Văn bản nổi bật của tuần 24 năm 2023

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 36/2023/TT-BTC, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 42/2023/TT-BTC, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 04/2023/TT-BLĐTBXH,... Dưới đây là cập nhật Văn bản nổi bật của tuần 24 (từ ngày 12/6/2023 - 18/6/2023).
Văn bản nổi bật của tuần 23 năm 2023

Văn bản nổi bật của tuần 23 năm 2023

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 643/QĐ-TTg, Quyết định 641/QĐ-TTg, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2023/TT-BTC,... Dưới đây là cập nhật Văn bản nổi bật của tuần 23 (từ ngày 05/6/2023 - 11/6/2023).
Văn bản nổi bật của tuần 22 năm 2023

Văn bản nổi bật của tuần 22 năm 2023

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg, Chỉ thị 17/CT-TTg;... Dưới đây là cập nhật Văn bản nổi bật của tuần 20 (từ ngày 28/5/2023 - 03/6/2023).
Văn bản nổi bật Tháng 5 Năm 2023

Văn bản nổi bật Tháng 5 Năm 2023

Trong tháng 05/2023, đã có 06 Nghị định được Chính phủ ban hành; 10 Nghị quyết của Chính phủ và các Thông tư của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, ... Dưới đây là cập nhật các Văn bản nổi bật Tháng 5 Năm 2023.
Văn bản nổi bật của tuần 20 năm 2023

Văn bản nổi bật của tuần 20 năm 2023

Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP; Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 515/QĐ-TTg; ... Dưới đây là cập nhật Văn bản nổi bật của tuần 20 (từ ngày 14/5/2023 - 20/5/2023).
Văn bản nổi bật Tháng 4 Năm 2023

Văn bản nổi bật Tháng 4 Năm 2023

Trong tháng 4/2023, đã có 10 Nghị định được Chính phủ ban hành; 10 Nghị quyết của Chính phủ và các Thông tư của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Ngân hàng Nhà nước... Dưới đây là cập nhật các văn bản nổi bật Tháng 4 Năm 2023.
Văn bản nổi bật của tuần 17 năm 2023

Văn bản nổi bật của tuần 17 năm 2023

Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2023/NĐ-CP; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 10/2023/QĐ-TTg và Quyết định số 448/QĐ-TTg năm 2023; Thông tư 02/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thông tư 03/2023/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 426/QĐ-BXD;... Dưới đây là cập nhật Văn bản nổi bật của tuần 16 (từ ngày 24/4 - 30/4/2023).
Văn bản nổi bật của tuần 16 năm 2023

Văn bản nổi bật của tuần 16 năm 2023

Chính phủ ban hành Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo; Công văn 2213/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác thu dung, điều trị ca bệnh COVID-19; Thông tư 09/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số; Thông tư 04/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về linh kiện, thiết bị của phương tiện giao thông đường sắt. 
Văn bản nổi bật của tuần 15

Văn bản nổi bật của tuần 15

Lịch thi THPT Quốc Gia chính thức; Cập nhật tình hình thay đổi giá xăng, dầu; chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non… Cập nhật văn bản nổi bật của tuần 16 (từ ngày 10/4 - 16/4/2023)
Văn bản nổi bật của tuần 14

Văn bản nổi bật của tuần 14

Cập nhật giá xăng tuần qua. Mức lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bổ sung Thời điểm tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất... Dưới đây là cập nhật Văn bản nổi bật của tuần 14 (từ ngày 03/4 - 09/4/2023).
Trợ lý ảo AI
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro