Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Y tế > Thông báo 523/TB-VP về kết luận chỉ đạo của đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống đại dịch Covid-19 thành phố Hà Nội tại Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Sở Chỉ huy thành phố với Sở Chỉ huy các cấp ngày 02/10/2021