Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Y tế > Quyết định 4485/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định 1929/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021–2030 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành