Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Xây dựng > Công văn 1188/TTg-CN năm 2021 về chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành