Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Xây dựng - Đô thị > Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050