Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Văn hóa > Quyết định 72/2021/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ khen thưởng địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025