Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Đầu tư > Thông báo 192/TB-VPCP năm 2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác kiểm tra về tình hình triển khai một số dự án tại Thành phố Hải Phòng