Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Đầu tư > Quyết định 36/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với một số dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình