Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Đầu tư > Quyết định 22/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Quy chế phối hợp công tác thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum