Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Đầu tư > Quyết định 1605/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Dự án thành phần thành phố Bến Tre, vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành