Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Thương mại > Quyết định 1554/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2009-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành