Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Đầu tư > Công văn 3567/VPCP-CN năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352