Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Đầu tư > Công văn 1261/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp Texhong Hải Hà - Giai đoạn 1, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành