Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Đầu tư > Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh