Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Thuế - Phí - Lệ Phí > Công văn 35266/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn về xuất hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành