Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Thuế - Phí - Lệ Phí > Công văn 35221/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ bán vé xem phim do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành