Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Tài chính nhà nước > Quyết định 68/2021/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí cho những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với Tổ giám sát cộng đồng ở cơ sở và Chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận