Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Tài chính nhà nước > Quyết định 1628/QĐ-TTg năm 2021 về gia hạn thời gian giải ngân Thỏa thuận vay Dự án “Chương trình cải cách giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề - Trung tâm giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề chất lượng cao” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành