Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Tài nguyên môi trường > Quyết định 79/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; ...