Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Tài nguyên môi trường > Kế hoạch 76/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc trồng mới 500.000 cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2021-2025