Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Nông nghiệp > Quyết định 1026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện đề án “Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định” trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025