Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Nông nghiệp > Quyết định 10/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc quy định thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang