Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Nông nghiệp > Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình thực hiện Điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình định kỳ 5 năm đến năm 2030