Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Nông nghiệp > Kế hoạch 135/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Bắc Kạn năm 2023