Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Tài nguyên - Môi trường > Thông tư 12/2021/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành