Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Tài nguyên - Môi trường > Kế hoạch 618/KH-UBND năm 2021 về thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải y tế khi có 10.000 người mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh