Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Lao động > Quyết định 2236/QĐ-CT năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc