Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Hành chính > Quyết định 2966/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu