Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Hành chính > Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Định