Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Giao thông - Vận tải > Quyết định 22/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi quy định về tổ chức quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khánh, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai kèm theo Quyết định 11/2011/QĐ-UBND