Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Giao thông - Vận tải > Quyết định 1777/QĐ-BGTVT năm 2021 quy định về tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng với an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành