Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Giao thông - Vận tải > Quyết định 1533/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo giai đọan đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành