Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Giao thông - Vận tải > Quyết định 11/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì hệ thống đèn tín hiệu giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc